Barion Pixel
+3670 586 0777 info@readygojogsi.hu 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.

Általános Szerződési Feltételek

Cégnév: Elysium Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató)
Székhelye: 1098 Budapest, Dési Huber u. 32. ¼.
Cégjegyzékszám: 01-09-380424
Adószám: 29136030-2-43
Ügyfélfogadás és a konzultáció helyszíne: 1098 Budapest, Tűzoltó u. 59. II. lph. 3.em.
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd 8 -12, Csütörtök 8-12
Telefonszám: +36 70 586 0777
e-mail: info@readygojogsi.hu
honlap: www.readygojogsi.hu

A www.readygojogsi.hu weboldalon történő ajándékutalvány vásárlásának feltételeit, illetve a vásárlással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket jelen ASZF szabályozza. Az ajándékutalvány megvásárlásával a vevő elfogadja jelen ASZF rendelkezéseit. Amennyiben azokat nem fogadja el, nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Szolgáltató jelen ASZF-t jogosult egyoldalúan módosítani, a módosítás hatályba lépésének napja a módosítás jelen weboldalon történő közzétételének napja.

1. Jelen ASZF szerinti szerződés Szolgáltató és Igénybe vevő (ajándékutalvány vásárló) között jön létre, mikor igénybe vevő megrendeli az ajándékutalványt és elfogadja jelen ASZF rendelkezéseit.

2. Jelen weboldal működtetése során Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgálatatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit tartja szem előtt.

3. Az szolgáltatást igénybe vevő az ajándékutalvány megvásárlását követően e-mail-ben kapja meg az általa megvásárolt ajándékutalványt, mely kinyomtatva, vagy akár digitális formában is felhasználható a Szolgáltatónál történő bemutatással.

4. A megvásárolt ajándékutalványhoz kapcsolódó szolgáltatás részletes leírását, valamint az igénybevétel feltételeit az ajándékutalványt mellékletként tartalmazó elektronikus levél tartalmazza.

5. Az ajándékutalvány felhasználási ideje a megvásárlástól számított 6 hónap. Amennyiben igénybe vevő 6 hónapon belül nem használja fel az ajándékutalványt, úgy sem visszatérítésre, sem az ajándékutalványon szereplő szolgáltatás igénybevételére nem tarthat igényt.

6. Az ajándékutalványok megvásárlása jelen weboldalon keresztül lehetséges online bankkártyás fizetéssel. Online bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató az igénybe vevőt a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítja át, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelését haladéktalanul – legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni, illetve az ajándékutalvány elektronikus megküldéséről legkésőbb 48 órán belül gondoskodni. Amennyiben igénybe vevő a fenti határidőn belül nem kapja meg a megvásárolt ajándékutalványt, úgy ezt jeleznie kell a Szolgáltatónál telefonon, vagy e-mailben.

8. Szolgáltató által kínált jogosítványosoknak történő szolgáltatásainak igénybevételéhez érvényes B kategóriás vezetési engedély megléte szükséges.

9. Az igénybe vevő az ajándékutalvány megvásárlásától számított 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A szerződéstől történő elállási szándékot vevő elektronikus úton az info@readygojogsi.hu e-mail címre megküldött elállási nyilatkozata útján gyakorolhatja. Amennyiben az utalvány még nem került felhasználásra úgy Szolgáltató az ajándékutalvány árát igénybe vevő részére 8 napon belül visszatéríti.

10. A Szolgáltató honlapján megtalálható Adatkezelési tájékoztató, illetve a B kategóriás képzésre vonatkozó „Vállalkozási feltételek és Írásos Tájékoztató” jelen ASZF részét képezi.

11. Jelen ASZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadók.

Hatályos 2022.12.01-től